Botkyrka Shukokai Karate – en uppvisning

Karate uppvisningShare

Botkyrka Shukokai Karate – en uppvisning