Frågor & Svar

Om festivalen

Vem arrangerar festivalen Vi är Botkyrka?

Botkyrka kommun, tillsammans med lokala föreningar och aktörer.

Till vem riktar sig festivalen Vi är Botkyrka?

Vi är Botkyrka-festivalen riktar sig främst till barnfamiljer, men alla är välkomna!

Ställs festivalen in om det regnar? Kan jag söka tak över huvudet om det regnar?

Festivalen ställs inte in vid regn, vid regn kan du söka skydd på stora scenen, i Cafeét, eller besöka ett tält där det finns en passande aktivitet.

Äger hela festivalprogrammet rum utomhus?

Hela festivalprogrammet äger rum utomhus, Stora scenen finns under ett stort tälttak som rymmer ungefär 1000 personer.

Behöver jag betala entré eller kostnader för aktiviteter inne på festivalområdet?

Det är fri entré och parkering, och alla aktiviteter på festivalen är gratis förutom vissa som kan kräva en liten avgift som ansiktsmålning.

Mat och tillgänglighet

Om jag tar bilen till festivalen, var finns parkering, vad kostar det och hur betalar jag?

Du kan absolut ta bilen. Vid entrén finns begränsat antal parkeringsplatser. Hågelbyparken öppnar upp grönområden där volontärer finns på plats för att parkeringen ska flyta på smidigt. Parkeringen är gratis.

Kan jag ta med egen mat eller fika in på festivalområdet?

Ja, du är varmt välkommen att ta med dig egen mat och fika och ha en picknic på Hågelbys gröna gräsmattor.

Finns det mat och fika att köpa på festivalområdet?

Det finns ett varierat utbud i form av Wärdshuset LM: Brunchbuffé, Café Anna Giertz, Parkcaféet och Ortens foodtruck.

Kan jag ta med barnvagn eller skrinda in på festivalområdet?

Ja barnvagnar och skrindor är varmt välkomna.

Hur fungerar det om jag har rullstol?

Ytorna inom Hågelbyparken har bra framkomlighet för besökare med funktionshinder. Grusade gångarna i parken är väl anpassade även för små hjul att ta sig fram på. Till Café Anna Giertz och i huvudbyggnaden finns ramp för rullstol och barnvagn. Här finns även handikapptoalett. Parkering för funktionshindrade finns både vid Café Anna Café och vid huvudentré.